Det finns fyra otingade hanvalpar. Två i B1 kullen och Två i C1 kullen. Ring vid intresse 0703701673

Uppdaterade sidor 26/11 2019