Nu har Lita och Alma genomfört BPH med skott

Uppdaterade sidor 6/7 2020