Den 1/5 föddes tre hanar och en tik, e Murbergets Ossvald och u Roxana From Demma Dog

Uppdaterade sidor 15/5 2019