Den 31/7 föddes M-kullen tax två hanar och tre tikar

Den 23/7 föddes Y-kullen boxer fyra hanar och tre tikar

Uppdaterade sidor 14/8 2019