Bea har varit på utställning i Uppsala den 2/12. 1Kt, HP, BIR och BIS 4.

Uppdaterade sidor 9/12 2018