Bilden kan innehålla: personer som står, träd, växt, skor, utomhus och natur Bilden kan innehålla: träd, gräs, utomhus och natur

 

 

 

 

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 2,9 3,7 -0,8
Aggressivitet 1,0 1,8 -0,8
Socialitet 3,3 3,9 -0,6
Jaktintresse 1,3 2,8 -1,5
Lekfullhet 3,2 3,3 -0,1