opc02cu50vnq5h3mexxztv45_2311872__mh_B_1_kentfrån kamran 386.JPG-for-web-normal

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 3,1 3,7 -0,6
Aggressivitet 2,7 1,8 0,9
Socialitet 4,0 3,9 0,1
Jaktintresse 2,8 2,9 -0,1
Lekfullhet 3,6 3,4 0,2