• Vi söker aktiva fodervärdar/bibehållen avelsrätt till boxertikar

  • Boxervalpar planeras till vintern 2018

  • Fransk bulldoggsvalpar planeras till våren 2019

 

Bosse SE24116/2017 Korad SVCH Murbergets Lovis