• Vi söker aktiva fodervärdar/bibehållen avelsrätt till boxertikar

  • Bulldoggsvalpar planeras våren 2024

  • Två kullar boxervalpar planeras till sommaren/hösten 2024 se nedan.

    SEVCH Murbergets Ärna

 

 

 SEVCH Murbergets Ängla