1470255_10152064107909845_1316041559_nToras

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 3,3 3,7 -0,4
Aggressivitet 2,3 1,8 0,5
Socialitet 4,0 3,9 0,1
Jaktintresse 3,3 2,8 0,5
Lekfullhet 3,2 3,4 -0,2