• Vi söker aktiva fodervärdar/bibehållen avelsrätt till boxertikar

  • Boxervalpar planeras till hösten 2022

  • Bulldoggsvalpar planeras sommaren/hösten 2022