Murbergets Casandra SE28453/2023

  • Hjärta UA
  • Utställd med Excellent i Junkl Kk 3

 

 

SE24116/2017
KORAD
Hult Lugnets Bosse
SE64638/2010
SE VCH
Snazzy’s Krut
S28787/2007
KORAD SE VCH
Ringside’s Paparazzi
S36461/2003
KORAD
Ringreven Indra Til Snazzy
SE25978/2013
Woogiebox Evening Star
S53094/2005
KORAD
Incirias Boogie-Woogie
S23638/2007
KORAD
Wild One’s Villvette
SE51672/2019
KORAD SE VCH
Kulsvierkrogen’s Georgine
VDHDBZB238548
IPOI VDH CH
Quattro Del Colle Dell’Infinito
LOI08/136400
IPOI
Primo Del Colle Dell’Infinito
ROI10/74161
Latina Del Colle Dell’Infinito
DK18225/2014
DK UCH NO UCH
Kulsvierkrogen’s Chrysanthemum
VDHDBZB235836
Marcel Von Der Nordheide
DK22180/2009
Kulsvierkrogen’s Afrod