Den nordsvenska hästen härstammar ifrån en mycket gammal inhemsk svensk lanthästras. Denna lanthäst var påverkad av den norska gudbrandsdalska hästen (dölehästen).
  Vid slutet av I800-talet utsattes lanthästen för en utbredd korsningsavel med importerade hästar från kontinenten. Först lättare, till och med fullblod, sedan tyngre raser. Rasen skulle säkerligen ha försvunnit ur historien om inte lokala hästavelsföreningar bildats på veterinärers tillrådan. Föreningarna gick in för att bygga upp en inhemsk ras, den nordsvenska, med de hästar som fanns kvar samt import av dölehästar som avelsgrund. Från år 1890 och framåt har det endast varit möjligt att korsa nordvenskar med dölehästar, och det är ju med tanke på hur nära raserna står varandra knappast någon korsning att tala om.
  Systematisk avel har bedrivits sedan början av 1900-talet. I 1900 års premieringsreglemente återfinns för första gången beteckningen nordsvensk häst. År 1902 inrättades hingstuppfödningsanstalten Wången i Jämtland som ett led i strävandena att bygga upp en renavlad nordsvensk ras. Först 1923 tog planerna fart på att bilda en riksomfattande avelsförening. Riksföreningen skulle ha till uppgift att samordna och effektivisera avelsarbetet med nordsvenska hästar. Visserligen hade det sedan tidigare funnits lokala hästavelsföreningar, men de hade inte kommit upp med några påvisande resultat vilket bland annat framgick på lantbruksmötet i Göteborg år 1923.
  Till detta möte hade ett stort antal nordsvenska hästar kommit från olika delar av landet. Det visade sig då att hästarna på mötet visade upp mycket stora individuella variationer. Det fanns allt från små ponnyliknande nordsvenskar till stora nordsvenskar med avvikande rastyp.
  När denna bristande enighet inom rasen upptäcktes togs beslutet att den rikstäckande föreningen skulle bildas. Man insåg att för att kunna få fram en enhetlig nordsvensk rastyp måste man samla alla hästägare och uppfödare från landets olika delar. Därför kallades dessa till ett möte i Östersund i augusti 1923. Drygt ett fyrtiotal intresserade infann sig till mötet. Där uttalade man sig enhälligt för bildandet av en riksförening för den nordsvenska hästen. ”Föreningen Nordsvenska Hästen” bildades så på konstituerande möte i Stockholm i maj 1924. En stambok för rasen upprättades samma år.
  År 1964 delades nordsvensken upp i två raser, en brukshästras och en travhästras

Källa: Aftonbladet.se

Ursprung: Sverige
Utbredning: Hela världen
Miljö: Skogsmiljö, svalt klimat.
Egenskaper
Typ: Kallblodshäst
Mankhöjd: ca 150-160 cm cm
Färg: Alla hela
Användning: Jordbruk, Ridning och Körning