opc02cu50vnq5h3mexxztv45_2168154__mh_B_1_kentfrån kamran 509.JPG-for-web-normal

 

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 2,1 3,7 -1,6
Aggressivitet 2,3 1,8 0,5
Socialitet 4,0 3,9 0,1
Jaktintresse 2,5 2,9 -0,4
Lekfullhet 3,4 3,4 0,0