Korad SEVCH Hult Lugnets Bea fick R-certifikat på ÖLOs boxerspecial den 3/9 och Certifikat på GDLOs boxerspecial den 4/9.

Uppdaterade sidor 11/9 2022