nybrölop Ådi taxar 036.JPG-for-web-normal

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 2,3 3,7 -1,4
Aggressivitet 1,7 1,8 -0,1
Socialitet 4,0 3,9 0,1
Jaktintresse 4,0 2,8 1,2
Lekfullhet 3,2 3,4 -0,2